понеделник, 10 ноември 2014 г.

Цвета Кирилова: Време е за пряка демокрация!

Незабавен референдум за или против новините на турски език в Българската национална телевизия!

Напомням, че в нито една държава в Европа в националната им обществена телевизия няма новини на език, различен от официалния! Има и други етноси в държавата ни. Дали да не отделим по 5 минути национално телевизионно време за всеки един от тях в БНТ?

Едновременно с това трябва да се проведе референдум за или против - президентска република, електронно правителство, електронна администрация, електронен парламент, електронно гласуване. Референдуми да се провеждат във време, когато националният интерес е предизвикал това, а не само на дати, когато се провеждат избори. Не може да се планира питане по национален и значим въпрос заедно с редовни избори след четири години, две години или месеци, при условие, че важните въпроси от тотално обществено значение се отнасят до днешния миг от живота на гражданите. Сега, а не след години!

Време е за пряка демокрация!

Цвета Кирилова, журналист и председател на "Сдружение Азбукари"

Няма коментари:

Публикуване на коментар